Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, GDPR

Kontaktní údaje

obchodní společnosti Linda Dvořáková

se sídlem Hroubovice 156, 53854 Luže

identifikační číslo: 06779972, nejsem plátce DPH

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Chrudimi.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dekorlin.cz

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ - UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím a jejím následným potvrzením prodejcem.
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout. Vlastnosti objednaného zboží jsou uvedeny v popisu. Při úpravě objednávky jsou tyto informace uvedeny v doplňkové zprávě u objednávky nebo dohodnuty mailem.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
V souladu s § 1829 odst. 1 nového Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy zaniká u výrobků, které byly upraveny dle jeho přání, či zhotoveny na zakázku výhradně pro jeho osobu.

Před vrácením zboží je kupující povinen informovat o tomto kroku prodávajícího na email cesnekovapohotovost@gmail.com

Zboží musí být vráceno v původním stavu - nepoškozené, bez jakýchkoli vad a musí být vhodně zabaleno. Zboží musí kupující zaslat doporučeně na adresu: Linda Dvořáková, Sukorady 42, 50801 Hořice.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé anebo nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Náklady na vrácení zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.
Platba za vrácené zboží bude provedena prodejcem do týdne od převzetí vráceného zboží.

REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídí prodávající s kupujícím individuálně a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození, a ty je povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku, nesprávným skladováním.

PLATBA A DODACÍ LHŮTA
Zboží je odesíláno nejpozději do 5 pracovních dní. Způsob platby převodem.

DOPRAVNÉ A BALNÉ
Balíčky zasíláme přepravní službou Zásilkovna. 

Doručení na výdejní místo zásilkovny: 
99,- (max. 4kg)

Doručení na adresu (Zásilkovna)
135,- (max. 4kg)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
S ohledem na novou evropskou legislativu GDPR Vás prosím o potvrzení souhlasu s novými podmínkami, díky kterým budou Vaše osobní údaje ještě ve větším bezpečí.

S platností od 25.května 2018 s každou přijatou objednávkou udělujete souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje - tzn. jméno a příjmení, adresa, v některých případech i vaše telefonní číslo, jsou nutné k tomu aby byla Vaše zásilka odeslána. Tyto osobní údaje jsou dále předány pouze přepravci zásilky. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou k žádnému jinému účelu používány.

V případě, že u mě objednávku uskutečníte, udělujete mi také souhlas se zpracováním osobních údajů.

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • shoptet (systém e-shopu);
  • Zásilkovna (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Pokud nesouhlasíte, oznamte mi prosím, že osobní údaje neposkytnete a Vaše objednávka nebude moci být odeslána.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky prodejce. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.